Protagoniści ewangelizacji

Protagoniści ewangelizacji

Jako pomoc w przygotowaniu do kolejnej rocznicy założenia Opus Dei, podajemy felieton o zaangażowaniu apostolskim "Nasze Westerplatte", Idziemy 23.07.2017.

Duch Dzieła
Tajemnicze działanie Zmartwychwstałego i Jego Ducha (I)

Tajemnicze działanie Zmartwychwstałego i Jego Ducha (I)

Jako pomoc w przygotowaniu do kolejnej rocznicy założenia Opus Dei, podajemy fragment adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Evangelii gaudium (nr 275-277). Bądźmy aktywnymi uczestnikami tej Bożej przygody zapoczątkowanej w święto Aniołów Stróżów roku 1928.

Duch Dzieła
Osobiste spotkanie ze zbawiającą miłością Jezusa (II)

Osobiste spotkanie ze zbawiającą miłością Jezusa (II)

Jako pomoc w przygotowaniu do kolejnej rocznicy założenia Opus Dei, podajemy fragment adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Evangelii gaudium (nr 266-267). Bądźmy aktywnymi uczestnikami tej Bożej przygody zapoczątkowanej w święto Aniołów Stróżów roku 1928.

Duch Dzieła
Osobiste spotkanie ze zbawiającą miłością Jezusa (I)

Osobiste spotkanie ze zbawiającą miłością Jezusa (I)

Jako pomoc w przygotowaniu do kolejnej rocznicy założenia Opus Dei podajemy fragment adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Evangelii gaudium (nr 264-265). Bądźmy aktywnymi uczestnikami tej Bożej przygody zapoczątkowanej w święto Aniołów Stróżów roku 1928.

Duch Dzieła
Główne cechy Ducha Opus Dei

Główne cechy Ducha Opus Dei

Duch Opus Dei, obejmuje cztery zasadnicze, ściśle ze sobą związane, aspekty: jedność życia, uświęcenie pracy, Boże synostwo i pobożność doktrynalną.

Duch Dzieła
Pracowitość, porządek

Pracowitość, porządek

Aktywizm to postawa, która prowadzi do przyzwolenia na to, żeby człowieka porwały wydarzenia, nad którymi się nie panuje. Jak w niego nie popaść?

Duch Dzieła
Relacje z krewnymi w Opus Dei

Relacje z krewnymi w Opus Dei

Zwykle pełnoletni numerariusze będący członkami Opus Dei mieszkają w jednym z ośrodków Dzieła. W związku z tym jest naturalne, że przychodzi dla nich chwila opuszczenia domu rodzinnego, tak samo jak w przypadku innych dorosłych, którzy zakładają rodzinę.

Duch Dzieła
Życie rodzinne w Opus Dei

Życie rodzinne w Opus Dei

Relacje rodzicielstwa, synostwa i braterstwa charakteryzują ludzką rodzinę i Kościół, czyli „dom Boga, w którym mianowicie mieszka Jego rodzina”.

Duch Dzieła