Matka kapłana

Matka kapłana

Nie wiem co powiedzieć... Jestem matką kapłana. Matką wyświęconego przed dwoma tygodniami księdza Wojciecha, kapłana Opus Dei...

Opus Dei w Polsce

Opus Dei w Polsce

Wikariusz regionalny: Ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski

Wikariuszem regionalnym w Polsce jest ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski.

Historia Opus Dei w Polsce
Historia Opus Dei w Polsce
Nowości w Polsce
Msze o św. Josemarii w Polsce (26 czerwca 2015)
Nowości w Polsce
Święcenia naszych synów

Od Prałata

List od Prałata (Lipiec 2015 r.)

List od Prałata (Lipiec 2015 r.)

Prałat Javier Echevarría przypomina jak ważna w każdej rodzinie jest wzajemna pomoc w rozwoju życia chrześcijańskiego, by każdy mógł wzrastać w wierze i cnotach.

Wiadomość dnia

"Masz obowiązek dawania przykładu"

Potrzebujesz życia wewnętrznego i formacji doktrynalnej. Wymagaj od siebie! – Ty – jako chrześcijanin czy chrześcijanka – powinieneś być solą ziemi i światłem świata, gdyż masz obowiązek ze świętą bezczelnością dawać przykład....

...– Powinna cię przynaglać miłość Chrystusa, a ponieważ od chwili, kiedy Mu powiedziałeś, że idziesz za Nim, masz świadomość i poczucie, że jesteś drugim Chrystusem, nie będziesz oddalać się od swoich bliskich – swojej rodziny, przyjaciół, kolegów – tak samo jak nie oddziela się soli od jedzenia, które się nią przyprawia. Twoje życie wewnętrzne i twoja formacja obejmują pobożność oraz zasady, którymi powinno kierować się dziecko Boże, by swoją aktywną...

Św. Josemaría Escrivá
"Bądź świadom każdego dnia obowiązku świętości. - Być świętym! Świętość nie oznacza robienia niezwykłych rzeczy, lecz walkę w życiu wewnętrznym i bohaterskie spełnianie obowiązków".