Od Prałata

List od Prałata (Pazdziernik 2014)

List od Prałata (Pazdziernik 2014)

Prałat zachęca, by się modlić razem z Bł. Alvaro: “Dziękuję, przepraszam, pomagaj mi bardziej”. Sugeruje, żeby prosić szczególnie za pokój i za Synod na temat rodziny.

Wiadomość dnia

"Rozmyślanie. — O ustalonym czasie i godzinie"

Modlitwa myślna. – O ustalonym czasie trwania i o stałej godzinie. – W przeciwnym razie będziemy dostosowywać ją do własnej wygody, a to oznacza brak umartwienia. Zaś modlitwa bez umartwienia jest mało skuteczna. (Bruzda, 446)

Zwalczajcie w sobie w zarodku wszelkie lenistwo oraz fałszywą myśl, że modlitwa może poczekać. Nie odkładajmy nigdy na jutro pójścia do źródła łaski. Teraz jest właściwa chwila. Bóg jest miłościwym obserwatorem całego naszego dnia, przewodniczy naszej intymnej modlitwie. I ty, i ja, — powtarzam ci to raz jeszcze — musimy Mu zaufać, jak ufamy bratu, przyjacielowi, ojcu. Powiedz Mu — jak ja Mu to teraz mówię — że wszystek jest samą Wielkością, wszystek samą Dobrocią,...

Św. Josemaría Escrivá
"Powtarzam niestrudzenie, że winniśmy być duszami kontemplacyjnymi pośród świata, które starają się przemienić swoją pracę w modlitwę".