PDF: Pielgrzymka majowa

Opus Dei
PDF: Pielgrzymka majowa

Maj jest w Kościele miesiącem maryjnym. "Miesiąc maj - mawiał św. Josemaría. - Pan chce, abyśmy nie zmarnowali tej okazji do wzrastania w Jego...

Opus Dei w Polsce

Opus Dei w Polsce

Wikariusz regionalny: Ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski

Wikariuszem regionalnym w Polsce jest ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski.

Historia Opus Dei w Polsce
Historia Opus Dei w Polsce
Nowości w Polsce
Film GDY BUDZĄ SIĘ DEMONY już na DVD
Nowości w Polsce
Polacy wśród nowych diakonów

Od Prałata

List od Prałata (Kwiecień 2015)

List od Prałata (Kwiecień 2015)

Prałat w swoim liście zachęca do zgłębiania Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Bardzo mu zależy na tym, byśmy zastosowali te rozważania do troski o chorych – dzieła miłosierdzia szczególnie nagradzanego przez Jezusa Chrystusa oraz modlili się codziennie za cierpiących prześladowania z powodu swych przekonań religijnych.

Wiadomość dnia

“Módl się o prawdziwą pokorę”

Pokora jest owocem poznania Boga i poznania siebie samego. (Kuźnia, 184)

To przygnębienie spowodowane faktem, że dostrzegasz swoje wady albo że inni je odkrywają, nie ma żadnych podstaw... – Proś o prawdziwą pokorę. (Bruzda, 262)

Uciekajmy od tej fałszywej pokory, która zwie się wygodnictwem. (Bruzda, 265)

Panie, proszę Cię o prezent: o miłość... miłość, która mnie oczyści. – I o jeszcze jeden prezent: o poznanie samego siebie, żebym napełnił się pokorą. (Kuźnia, 185)

Świętymi są ci, którzy walczą do końca swojego życia: ci, którzy potrafią...

Św. Josemaría Escrivá
"Bóg nie wyrywa cię ze swego środowiska, nie odciąga cię od świata, od twojego stanu, ani od twoich szlachetnych, ludzkich ambicji, ani od twojej pracy zawodowej... lecz chce, abyś właśnie tam był świętym!".