Laudato si' – pieśń nadziei

home
Laudato si' – pieśń nadziei

Publikujemy artykuł prof. Antonia Torrasa, teologa z Papieskiego Uniwersytetu Św. Krzyża, poświęcony encyklice „Laudato si'” Papieża Franciszka.

Opus Dei w Polsce

Opus Dei w Polsce

Wikariusz regionalny: Ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski

Wikariuszem regionalnym w Polsce jest ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski.

Historia Opus Dei w Polsce
Historia Opus Dei w Polsce
Nowości w Polsce
Msze o św. Josemarii w Polsce (26 czerwca 2015)
Nowości w Polsce
Święcenia naszych synów

Od Prałata

List od Prałata (Sierpień 2015)

List od Prałata (Sierpień 2015)

W swym sierpniowym liście Prałat przypomina o świętach tego miesiąca. Nawiązując do Maryjnego Roku Rodziny, który przeżywa się w Opus Dei, przedstawia swoje rozważania odnośnie roli rodziców w edukacji afektywnej swoich dzieci.

Wiadomość dnia

Msza święta jest działaniem trynitarnym, nie ludzkim

Czyż nie jest dziwne to, że wielu chrześcijan, którzy są powolni, a nawet uroczyści w życiu towarzyskim (nie śpieszy im się), w niezbyt aktywnym życiu zawodowym, przy posiłku i w odpoczynku (tu również im się nie śpieszy), czuje się ponaglanych i przynagla kapłana, by skrócił czas poświęcony Najświętszej Ofierze Ołtarza? (Droga, 530)

Msza święta – powtarzam – jest działaniem Bożym, trynitarnym, nie ludzkim. Kapłan, który ją odprawia wypełnia zamiary Pana, użyczając swojego ciała i głosu; nie działa jednak w imieniu własnym, lecz in persona et in nomine Christi, w Osobie i w imię Chrystusa.

Miłość Trójcy Świętej do ludzi sprawia, że z obecności Chrystusa w Eucharystii rodzą się dla Kościoła i ludzkości wszelkie łaski. O tej ofierze prorokował Malachiasz: od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie będzie imię moje...

Św. Josemaría Escrivá
"Uświęcanie własnej pracy nie jest jakąś chimerą, ale posłannictwem każdego chrześcijanina: twoim i moim".