Pracować w każdym czasie

Pracować w każdym czasie

Zatrzymamy się na dwóch konkretnych momentach życia zawodowego: jego początku i końcu. Te momenty pomogą nam zastanowić się nad niektórymi aspektami...

Główne cechy Ducha Opus Dei

Duch Dzieła
Główne cechy Ducha Opus Dei

Duch Opus Dei, obejmuje cztery zasadnicze, ściśle ze sobą związane, aspekty: jedność życia, uświęcenie pracy, Boże synostwo i pobożność doktrynalną.

Moda, styl i formacja chrześcijańska

Inne
Moda, styl i formacja chrześcijańska

Sposób ubierania się ujawnia wiele aspektów naszej osobowości. Moda i osobisty styl powinny również odzwierciedlać piękno wynikające z wiary i prawdy....

Wiadomość dnia

"Ból upominania"

Ogromne wygodnictwo – a czasami wielki brak odpowiedzialności – kryje się w postawie przełożonych, którzy unikają trudu upominania, tłumacząc się tym, że nie chcą sprawiać cierpienia innym. Być może w tym życiu oszczędzają sobie przykrości... lecz ryzykują szczęśliwość wieczną – własną i innych – przez swoje zaniedbania, które są prawdziwymi grzechami. (Kuźnia, 577)

Święty jest „niewygodny” dla życia tylu ludzi. Lecz to nie oznacza, że ma być nie do zniesienia. – Jego gorliwość nigdy nie powinna być gorzka; jego upominanie nigdy nie powinno ranić; jego przykład nie powinien być aroganckim, moralnym policzkiem dla bliźniego. (Kuźnia, 578)

Dlatego też, jeśli w swoim życiu, czy też w życiu innych, zauważymy coś niewłaściwego, co wymaga pomocy duchowej i ludzkiej, której jako dzieci Boże możemy i powinniśmy udzie­lić, to prostym przejawem roztropności...