Życie w Opus Dei

Praca i życie w ukryciu

Praca i życie w ukryciu

Praca nie jest tylko ludzkim zadaniem, ale w sposób nierozłączny stanowi część chrześcijańskiego powołania.

Pokora osobista

Pokora osobista

Chrześcijanin jest bardzo świadomy, że wszystko otrzymał za darmo od Boga.

Pracowitość, porządek

Pracowitość, porządek

Aktywizm to postawa, która prowadzi do przyzwolenia na to, żeby człowieka porwały wydarzenia, nad którymi się nie panuje. Jak w niego nie popaść?