Biografia ks. prał. Fernando Ocáriza
Ks. prał. Fernando Ocáriz, prałat Opus Dei

listy

List Ojca (5 kwietnia 2017 r.)

Przed Wielkim Tygodniem Prałat Opus Dei przypomina centralne miejsce Jezusa Chrystusa w życiu chrześcijanina.

Najukochańsi, niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

Zbliża się Wielki Tydzień. Starajmy się przeżyć tak intensywnie te dni, byśmy mogli razem z św. Pawłem powiedzieć: mihi vivere Christus est!, dla mnie żyć to Chrystus! (por. Flp 1,21). Pan nie jest dla nas tylko dobrym przykładem. Przychodzi mi na myśl komentarz papieża: «Zawsze zwracałem uwagę, że papież Benedykt mówił, że wiara to nie teoria ani filozofia, ani ideał ...