Jedność życia w wykonywaniu zawodu

Jedność życia w wykonywaniu zawodu

W działalności zawodowej istnieją trzy aspekty, które należy zbadać z uwagą, żeby osiągnąć harmonię jedności życia: intencja, osąd i zachowanie spójne z jednym i drugim.

Uświęcać poprzez pracę

Uświęcać poprzez pracę

Przekształcanie pracy zawodowej w środek apostolstwa jest istotną częścią ducha uświęcenia pracy i znakiem, ze istotnie ktoś uświęca samego siebie. Świętość i apostolstwo są nierozłączne jak miłość do Boga i miłość do innych przez wzgląd na Boga.

Krzyż i zmartwywstanie w pracy

Krzyż i zmartwywstanie w pracy

Chrześcijanin nie ucieka od ofiary pracy, nie złości się z powodu wysiłku, nie przestaje wypełniać swojego obowiązku z powodu zniechęcenia albo żeby się nie męczyć. W trudnościach widzi Krzyż Chrystusa, który nadaje odkupieńczy sens jego działaniu,

Pracować z miłości

Pracować z miłości

Zawodowe zadanie chrześcijanina ukazuje miłość do Boga, kiedy jest dobrze wykonane. Nie oznacza to, że wynik jest pozytywny, tylko że ktoś próbował pracować w najlepszy możliwy sposób, angażując cnoty i używając środków dostępnych w konkretnych okolicznościach.

Oś naszego uświęcenia

Oś naszego uświęcenia

Codzienne zajęcia nie są zjawiskiem marginesowym, ale trzonem naszego uświęcenia, ustawiczną okazją do spotkania z Bogiem, wysławiania Go i wielbienia poprzez pracę naszego umysłu i naszych rąk.

Uświęcać odpoczynek

Uświęcać odpoczynek

Odpoczynek — pisze św. Jan Paweł II — „jest rzeczą «świętą», pozwala bowiem człowiekowi wyrwać się z rytmu ziemskich zajęć, czasem nazbyt go pochłaniających, i na nowo sobie uświadomić, że wszystko jest dziełem Bożym”.

Praca Boga

Praca Boga

Okoliczności życia codziennego nie są przeszkodą, ale materią i drogą uświęcenia. Jesteśmy bohaterami Bożego zamysłu umieszczenia Chrystusa na szczycie całej ludzkiej działalności.

Praca i kontemplacja  (II)

Praca i kontemplacja (II)

Zastanawialiśmy się już w poprzednim rozdziale, czym jest kontemplacja chrześcijańska. Kontemplacja nie ogranicza się do chwil poświęconych modlitwie. Może mieć miejsce w ciągu dnia, pośród zwyczajnych zajęć

Pracować dobrze, pracować z miłoscią

Pracować dobrze, pracować z miłoscią

Siedemnaście tekstów autorstwa ks. Javiera Lopez Diaz o uświęceniu pracy w nauczaniu Św. Josemaríi Escrivy. Sukcesywnie będą tłumaczone (dwa na miesiąc) w listopadzie 2017 będzie do pobrania wersja ePub, Mobi, PDF.

Praca i kontemplacja (I)

Praca i kontemplacja (I)

Być kontemplacyjnym to cieszyć się spojrzeniem Boga. Ten, kto czuje obecność Boga przez cały dzień, inaczej patrzy na codzienne zajęcia.

Sumiennie pracować

Sumiennie pracować

Temu, kto pragnie być świętym, nie wystarczy pracować - powinien jeszcze pracować dobrze, nie szczędząc wysiłku, akceptując porażki oraz ucząc się podczas swoich codziennych zajęć praktykowania cnót, takich jak cierpliwość czy miłość. Nowy tekst edytorialu o uświęcaniu pracy