Listy Prałata

List od Prałata (4 czerwca 2017 r.)

Rodziny zjednoczone wzajemną miłością wspierają inne rodziny oraz korzystają z ich wsparcia. W swoim liście Prałat Opus Dei proponuje kilka wskazówek, które pomogą zaopiekować się rodziną – miejscem, w którym rodzi się miłość.

Czyta: Jarosław Kopaczewski


Najukochańsi, niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

Kongres generalny[1] zwrócił uwagę, że w ostatnich dziesięcioleciach rodzina zajmuje ważne miejsce wśród priorytetów Kościoła, a więc również w Prałaturze. W tym liście pragnę krótko zwrócić uwagę na to tak pilne i konieczne apostolstwo.

Dziś wiele osób postrzega rodzinę jako jedną z wielu możliwości, a dla niektórych jest to wręcz archaiczny przeżytek. Tymczasem jest ona Bożą rzeczywistością ...