Rodzina - najlepsza szkoła życia

Rodzina - najlepsza szkoła życia

Kiedy w rodzinie oddycha się atmosferą chrześcijańską, dzieli się zadania, troski, sukcesy i porażki. Wszystko należy do wszystkich, a jednocześnie szanuje się każdego: uczy się dzieci, jak być sobą, ale bez izolowania się od innych przez swoje upodobania i preferencje.

Dojrzały owoc tożsamości

Dojrzały owoc tożsamości

Tożsamość wykuwa się podczas całego życia. W ostatnim tekście z serii “Kształtowanie osobowości” ukazuje się jej cel w duchu chrześcijańskim: nasza krucha tożsamość to być na „obraz i podobieństwo Boga”.

Uśmiech i radość

Uśmiech i radość

Uśmiecham się, ponieważ Bóg się uśmiecha, uśmiecham się, ponieważ jestem zabawny z moimi wadami, uśmiecham się, ponieważ inni tego potrzebują. To są trzy rodzaje uśmiechów, które powinny charakteryzować chrześcijanina.

Życie w dialogu z innymi

Życie w dialogu z innymi

Umiejętność słuchania i otwierania się na opinie innych ludzi jest niezbędna, by żyć w duchu miłosierdzia. Tylko w ten sposób dialog zamienia się w codzienną okazję do zbliżania się do Prawdy. Nowy artykuł z serii „Kształtowanie osobowości”

Empatia, odczuwać z innymi

Empatia, odczuwać z innymi

Jeśli chcemy być miłosierni, powinniśmy zacząć od uznania drugiej osoby za godną naszej uwagi. Chodzi o umiejętność empatii. Ona też jest tematem kolejnego artykułu z cyklu „Kształcenie osobowości”.

Charakter oparty na cnotach

Charakter oparty na cnotach

Dojrzałość chrześcijańska oznacza samodzielne kierowanie własnym życiem, zadawanie sobie na serio – przed Bogiem – pytania o to, czego nam jeszcze brakuje. Rozpoczyna się wówczas walka o zdobycie cnót, w której nasze starania wspiera pomoc Boga.

Być bohaterami własnego życia

Być bohaterami własnego życia

Tłumacząc powody naszych spontanicznych reakcji, zamiast wyjaśniać „już taki jestem” wiele razy powinniśmy przyznać, że „takim siebie uczyniłem”. Artykuł na temat kształtowania charakteru w życiu chrześcijanina.