Uświęcanie pracy

Uświęcać odpoczynek

Uświęcać odpoczynek

Odpoczynek — pisze św. Jan Paweł II — „jest rzeczą «świętą», pozwala bowiem człowiekowi wyrwać się z rytmu ziemskich zajęć, czasem nazbyt go pochłaniających, i na nowo sobie uświadomić, że wszystko jest dziełem Bożym”.

Jezus Chrystus w sednie każdej pracy

Jezus Chrystus w sednie każdej pracy

Każdy chrześcijanin powinien uobecniać Chrystusa wśród ludzi i zachowywać się w taki sposób, żeby poprzez uczynki ucznia można było odkryć oblicze Nauczyciela.

Pracować w każdym czasie

Pracować w każdym czasie

Zatrzymamy się na dwóch konkretnych momentach życia zawodowego: jego początku i końcu. Te momenty pomogą nam zastanowić się nad niektórymi aspektami uświęcenia pracy.

Kształtowanie osobowości

Rodzina - najlepsza szkoła życia

Rodzina - najlepsza szkoła życia

Kiedy w rodzinie oddycha się atmosferą chrześcijańską, dzieli się zadania, troski, sukcesy i porażki. Wszystko należy do wszystkich, a jednocześnie szanuje się każdego: uczy się dzieci, jak być sobą, ale bez izolowania się od innych przez swoje upodobania i preferencje.

Zakończenie serii "Być sobą"

Zakończenie serii "Być sobą"

W serii "kształtowanie osobowości" zastanawialiśmy się nad cechami dojrzałej osobowości. Przedstawiamy końcowe refleksje.

Dojrzały owoc tożsamości

Dojrzały owoc tożsamości

Tożsamość wykuwa się podczas całego życia. W ostatnim tekście z serii “Kształtowanie osobowości” ukazuje się jej cel w duchu chrześcijańskim: nasza krucha tożsamość to być na „obraz i podobieństwo Boga”.

Małżeństwo i narzeczeństwo

Wychowanie i rodzina

Autorytet rodzicielski

Autorytet rodzicielski

Artykuł z serii na temat wychowania w rodzinie oferuje pewne sugestie w jaki sposób pomóc dzieciom w kierowaniu ich własną wolnością.

Inne

Misja Kenia 2017

Misja Kenia 2017

Wolontariusze projektu Leczymy z Misją fundacji Harambee Polska ponownie w tym roku udali się do Kenii, gdzie pracują w pięciu szpitalach misyjnych w kraju.

Co czytać? (II): Zachować najlepsze

Co czytać? (II): Zachować najlepsze

Druga część artykułu na temat wyzwania, jakim jest czytanie. Dialog z książkami i innymi czytelnikami potęguje doświadczenie lektury: odkrywa horyzonty, oszczędza rozczarowań i optymalizuje nasz czas przeznaczony na czytanie, którego zawsze brakuje.

Co czytać? (I): Nasza mapa świata

Co czytać? (I): Nasza mapa świata

Czytanie, podobnie jak słuchanie, jest niezwykle istotne dla poszerzania naszych horyzontów, dla pogłębiania i dojrzewania naszych myśli i perspektyw, dla zrozumienia złożoności oraz prostoty naszych codziennych spraw. Co czytać, aby wzrastać, unikając zatonięcia w nawale książek?